Clor de disolució ràpida

El diclor és un desinfectant d’acció ràpida que s’utilitza quan s’ha fet un ús intensiu de la piscina – per exemple, si és un espai públic- o bé si no s’ha tingut massa cura del seu manteniment. El producte es dissol amb rapidesa i no afecta l’acidesa de l’aigua perquè té un nivell de pH neutre.

Categoria:

Detalls

El diclor és un desinfectant d’acció ràpida que s’utilitza quan s’ha fet un ús intensiu de la piscina – per exemple, si és un espai públic- o bé si no s’ha tingut massa cura del seu manteniment. El producte es dissol amb rapidesa i no afecta l’acidesa de l’aigua perquè té un nivell de pH neutre.