Elevador de PH

El pH és la mesura que determina el nivell d’acidesa o d’alcalinitat de l’aigua. Si el pH de l’aigua és inferior a 7,2 pot provocar irritació a la pell, les mucoses i els ulls, entre d’altres problemes. Per això, s’aconsella l’ús d’elevadors de pH. Adequat per a piscines construïdes amb materials ceràmics, és desaconsellable per a les fabricades amb polièster o vinil o bé pintades, ja que pot causar-hi decoloracions.

Categoria:

Detalls

El pH és la mesura que determina el nivell d’acidesa o d’alcalinitat de l’aigua. Si el pH de l’aigua és inferior a 7,2 pot provocar irritació a la pell, les mucoses i els ulls, entre d’altres problemes. Per això, s’aconsella l’ús d’elevadors de pH. Adequat per a piscines construïdes amb materials ceràmics, és desaconsellable per a les fabricades amb polièster o vinil o bé pintades, ja que pot causar-hi decoloracions.