Robot netejafons

Netejafons elèctric per a piscines amb una longitud d’entre 6 i 12 m. Utilitza la tecnologia Vortex , de Zodiac, amb una aspiració ciclònica potent i constant durant tot el cicle de neteja. Es poden escollir dos cicles de neteja: fons (1h 30 min) o fons i parets (2h 30 min). Funciona de manera completament independent del sistema de filtració de la piscina, és a dir, la seva efectivitat no depèn de la potència de la bomba ni obstrueix el seu cistell. Es subministra amb carro de transport, unitat de control portàtil i filtre de retenció de partícules.

Categoria:

Detalls

Netejafons elèctric per a piscines amb una longitud d’entre 6 i 12 m. Utilitza la tecnologia Vortex , de Zodiac, amb una aspiració ciclònica potent i constant durant tot el cicle de neteja. Es poden escollir dos cicles de neteja: fons (1h 30 min) o fons i parets (2h 30 min). Funciona de manera completament independent del sistema de filtració de la piscina, és a dir, la seva efectivitat no depèn de la potència de la bomba ni obstrueix el seu cistell. Es subministra amb carro de transport, unitat de control portàtil i filtre de retenció de partícules.